Het omgevingsproces

Mooder Maas zet in op streekparticipatie bij ontwerp en uitvoering. In verschillende fasen gaat Mooder Maas op verschillende manieren om met de omgeving. Het omgevingsproces is vastgelegd in onderstaand figuur:

In de eerste fase waarin het voorlopig ontwerp (VO) wordt opgesteld, vindt vooral kennismaking en participatie in de omgeving plaats. Er is reeds een intensief voortraject geweest en Mooder Maas gaat hierop verder. Tijdens deze fase worden wensen en belangen nog eens in beeld gebracht zodat deze kunnen landen in het (VO).

Wanneer het VO gereed is gaat Mooder Maas toetsen of de wensen en belangen goed in het ontwerp zijn vastgelegd. Er zijn dan nog vrijheidsgraden in het ontwerp om zaken binnen de kaders aan te passen.

In de fase na het definitief ontwerp (DO) informeert Mooder Maas belanghebbenden over het ontwerp dat uitgevoerd gaat worden. In deze fase gaan we steeds verder naar bouwcommunicatie toe.

Bouwcommunicatie
Tijdens de uitvoering is er vooral veel aandacht voor veiligheid, het voorkomen van verrassingen en het beleven van het werk. 

Tijdens de werkzaamheden zet Mooder Maas haar bouwcommunicatie in op 3 motto's:

  • Veiligheid doen we samen!
  • Weten, begrijpen en accepteren!
  • Samen met en voor de streek!

Dit uit zich onder andere in het mijden van de doorgaande route's met het grondtransport. Daarnaast belooft Mooder Maas het werk in 2020 af te ronden.