Schadeloket

Burgers en bedrijven kunnen schade ondervinden als gevolg van de planologische, infrastructurele en waterstaatkundige ingrepen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Ook kan schade ontstaan als gevolg van (maatregelen in verband met) de uitvoering van werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren waarop schades gemeld kunnen worden:

  • Voor het melden van planschade kunt u hier een formulier invullen. De Provincie Limburg handelt uw melding dan verder af.
  • Voor het aanvragen van nadeelcompensatie kunt u als particulier hier een formulier invullen. Bedrijven kunnen dit formulier gebruiken. Ook deze aanvraag wordt door de Provincie Limburg verder afgehandeld.
  • Voor de afhandeling van uitvoeringschades heeft Mooder Maas een apart schadeloket ingericht. Wilt u daar een schade melden, vul dan dit formulier in en stuur het op naar Mooder Maas. U kunt het formulier printen, maar het is ook mogelijk om het digitaal in te vullen (gebruik hiervoor Acrobat Reader, en let er op dat u het formulier op uw computer op slaat!).

Heeft u vragen over schade klik dan hier voor meer info of neem contact op met het schadeloket: schadeloket@ooijen-wanssum.nl