Schadeloket

Burgers en bedrijven kunnen schade ondervinden als gevolg van de planologische, infrastructurele en waterstaatkundige ingrepen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Ook kan schade ontstaan als gevolg van (maatregelen in verband met) de uitvoering van werkzaamheden.

Voor het melden van planschade of aanvragen van nadeelcompensatie kunt u hier een formulier invullen. De Provincie Limburg handelt uw aanvraag dan verder af.

Voor de afhandeling van uitvoeringschades heeft Mooder Maas een apart schadeloket ingericht. Wilt u daar een schade melden, vul dan dit formulier in en stuur het op naar Mooder Maas. U kunt het formulier printen, maar het is ook mogelijk om het digitaal in te vullen (gebruik hiervoor Acrobat Reader, en let er op dat u het formulier op uw computer op slaat!).

Heeft u vragen over schade klik dan hier voor meer info of neem contact op met het schadeloket: 06-53599489, schadeloket@ooijen-wanssum.nl