Het ontwerp

Mooder Maas heeft in het eerste jaar van het project vooral gewerkt aan het verder uitwerken van de plannen naar een voorlopig ontwerp (VO), een definitief ontwerp (DO) en uiteindelijk een uitvoeringsontwerp (UO). De voorlopige ontwerpen zijn opgesteld als Voorlopige Ruimtelijke Inrichtingsplannen (VRIP Totaal).

In het VRIP Totaal is het integrale ruimtelijk ontwerp op hoofdlijnen bevroren en zijn ontwerpopgaves voor het technisch DO benoemd. Dit betekent dat de hoofdlijnen vastliggen maar dat er op DO en UO niveau nog zaken worden ingepast en op elkaar worden aangesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan detailafstemming met beheerders en perceeleigenaren, maar ook aan overige details, hoeveelheden, afwerking en afmetingen. Het ontwerp kan daarmee dus nog op plaatsen wijzigen. Aan onderstaande ontwerpen zijn daarom geen rechten te ontlenen.

 • Klik hier voor VRIP Totaal Kern Broekhuizen.
  Nb: Gemeente Horst aan de Maas realiseert een nieuwe parkeerplaats op de bouwlocatie aan de Hoogstraat/Looierstraat. Aan de loswal wordt een aantal invalidenparkeerplaatsen ingepast. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om de kop van de veerdam (aan de zijde van het Maashotel) in de ontwikkeling mee te nemen.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Overzichtskaart.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Rondweg Wanssum.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Kern Wanssum.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Weerd Wanssum.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Blitterswijck.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Ooijen.
 • Klik hier voor VRIP Totaal Geijsteren.
 • Klik hier voor VRIP GroenBlauw-structuur (Oude Maasarm).
 • Klik hier voor VRIP Totaal Kunstwerken.
 • Klik hier voor DO Landschapsplan (recreatie, beplanting en beheer).Dijkenstrategie Mooder Maas
In het ontwerpproces heeft Mooder Maas een aantal slimme oplossingen bedacht voor de gebiedsontwikkeling en de ontwerpen verder geoptimaliseerd. Eén van deze innovatieve oplossingen is de dijkenstrategie. Mooder Maas heeft twee typen dijken ontwikkeld passend voor het Limburgse landschap: de Steilranddijk en de Hogegronddijk. Deze bijzondere dijkconstructies passen bestaande dijkconcepten op een nieuwe manier toe. Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum werd gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Met deze typen dijken kan worden voldaan aan de veiligheidseisen van Waterschap Limburg. Bovendien blijven de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas in tact. Mooder Maas weet de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend. Zie ook deelproject dijken.

Omtrent de dijkenstrategie zijn meerdere films gemaakt.

 • Bekijk hier de video over de dijkenstrategie.
 • Bekijk hier de video over golfproeven in Hannover.
 • Bekijk hier de video over de uitvoeringsproeven in Wanssum.