Prijzen

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is erg trots op de prijzen die we de afgelopen jaren in de wacht gesleept hebben.  

De integrale aanpak, die ons project bijzonder maakt, is ook bij de jury’s van diverse prijzen opgevallen. We hebben de volgende prijzen in ontvangst mogen nemen:

Kwaliteitspluim 2018

In 2018 heeft Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de Kwaliteitspluim in de wacht gesleept. De Kwaliteitspluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waar Ruimtelijke Kwaliteit een significante en voorbeeldige rol heeft gespeeld.

In de categorie 'Derden met RWS', waarin projecten waren genomineerd die samenwerken met Rijkswaterstaat, kwam Ooijen-Wanssum als winnaar uit de bus. De gebiedsontwikkeling viel op vanwege de continue aandacht voor kwaliteit, van idee tot uitvoering. Ook werd de burgerparticipatie geprezen en de bijzondere samenwerking met alle partijen. "Al met al heeft Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een goed inhoudelijk verhaal", aldus een van de juryleden.

Waterinnovatieprijs 2019

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum sleepte in 2019 door haar innovatieve dijkontwerpen de juryprijs in de categorie Waterveiligheid in de wacht.

Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn twee nieuwe innovatieve dijken ontwikkeld: de steilranddijk en de hogegronddijk. Deze dijken zijn uniek in hun soort omdat ze bijna volledig opgaan in het landschap.

De Unie van Waterschappen reikt jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit aan projecten die uitblinken in innovativiteit. Projectdirecteuren Theo Reinders van Projectbureau Ooijen-Wanssum en Jules Janssen van Mooder Maas mochten de prijs, een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée, in ontvangst nemen.

Nominatie Gouden Piramide 2020

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is genomineerd voor de prestigieuze Gouden Piramide! Deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een project waarin durf, ambitie en vernieuwing centraal staan. Ooijen-Wanssum is één van de vijf genomineerden.

Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade, juryvoorzitter van de prijs, is Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum één van de meest spannende nominaties. "In het project is goed nagedacht over de inrichting van het landschap om de waterhuishouding goed te organiseren. Ieder jurylid wil het project graag leren kennen."

Na de zomer brengt de jury een bezoek aan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De winnaar van de prijs wordt in januari 2021 bekend gemaakt.