Bekendmakingen

2018
Bekendmaking  - Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan 'Pluisbergweg 5 Meerlo'
 

2017
Regeling Ontwikkelingsruimte Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Ontwerp-vergunning uitbreiding Haven Wanssum

Kennisgeving ontwerp-vergunning Waterwet

Bekendmaking vaststelling provinciaal inpassingsplan 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017'

Bekendmaking Watervergunning tijdelijke werken
Bijlage: draaiboek hoogwater
Bijlage: werkplan Grond en Infra
Bijlage: kaart waterkeringen samenloopadvies

Bekendmaking PIP herziening (12 juli 2017)

Kennisgeving Wet Natuurbescherming, besluit (4 mei 2017)
 

2016
Ontwerpbesluit Vergunning Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 (19 december 2016)

Bekendmaking Gewijzigd vastgesteld inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (25 mei 2016)

Bekendmaking Besluit hogere waarden industrielawaai (25 mei 2016)

Bekendmaking Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai (25 mei 2016)

Bekendmaking Coördinatiebesluit en anterieure overeenkomsten project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (25 mei 2016)

Kennisgeving Besluit Bodemkwaliteit  + Definitieve Bodembesluit (11 april 2016)

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden geluid industrielawaai (24 februari 2016)

RECTIFICATIE: Voorgenomen vaststelling gebiedsspecifiek beleid plangebied Project Ooijen-Wanssum


2015
Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en aanvulling ontwerpinpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’

Bekendmaking ontwerp-inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’  en MER


2014
Coördinatiebesluit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum


2013
Wet voorkeursrecht gemeenten Ooijen-Wanssum