Documenten en kaarten

Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten en kaarten die voor de gebiedsontwikkeling zijn opgesteld. 
 

Documenten

Algemeen

- Algemene presentatie


Uitvoeringsfase

- Feiten en cijfers - brochure

- Informatiekrant november 2017

- Hoofdlijnen 'het werk'

- Hoofdlijnen 'het proces met de omgeving'

 

Planuitwerkingsfase

- Afgedekte ruggen opgezocht. archeologische vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

- Documenten gewijzigde vaststelling PIP, hogere waarden industrielawaai, hogere waarden wegverkeerslawaai, coördinatiebesluit en anterieure overeenkomsten

- Presentatie informatieavond agrariërs

- Hoofdrapport MER

- Ontwerp PIP en MER

Informatiekrant juni 2015

Informatiekrant januari 2015

- Regeling Ontwikkelingsruimte (Brochure)

- Regeling Ontwikkelingsruimte (Afspraken en Spelregels)

- Landbouweffectrapportage (definitief)

- Verslag Marktconsultatie

- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (definitief)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept)

- Advies NRD Commissie voor de m.e.r.

- Ruimtelijk kwaliteitskader - deel 1

- Ruimtelijk kwaliteitskader - deel 2

 

Verkenningsfase

- Gebiedsplan Ooijen-Wanssum

- MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum

 

Planstudiefase

Richtingendocument

Synopsis verkenning Ooijen-Wanssum

 

Toekomstvisie Haven Wanssum
- toekomstvisieaddendum
 

Kaarten

- PIP-kaart

Ontwerp (d.d. september 2014) 

- Maatregelenkaart (d.d. augustus 2013) (verouderd)

Schetsontwerp provinciale rondweg (d.d. 29 april 2012) (verouderd)

- Ontwerp gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (d.d. 24 april 2012) (verouderd)

- Plangebied

- Hoogtekaart 

- Overzichtskaart Rijkswaterstaat


Animatie

- Animatie over de gebiedsontwikkeling (2012)

Simulatie

Onderstaande video laat zien hoe de Maas bij stijgende waterstanden het gebied in stroomt, nadat de gebiedsontwikkeling is afgerond.

De hoogstgemeten waterstand van 1993 is in het model gemarkeerd.