Toegankelijkheid

Maaspark Ooijen-Wanssum is het gehele jaar vrij toegankelijk. Voetgangers en fietsers kunnen het gebied optimaal beleven. Er is 13 kilometer fietspad aangelegd en 30 kilometer wandelpad. Het gebied heeft een eigen fietsroute en diverse ommetjes in en rond de dorpen. Ook zijn er voorzieningen voor minder validen. Maaspark Ooijen-Wanssum heeft een uitgebreid netwerk aan paden en wegen, maar het gebied nodigt ook uit om buiten de gebaande paden te ontdekken. Het gebied is voorzien van maar liefst 68 ingangen, waarvan 7 bijzonder vormgegeven ‘steilrandpoorten’.

Maaspark Ooijen-Wanssum is ingericht als één aaneengesloten natuurgebied. Alleen op de buitengrens van het gebied komt een raster. Dit vergroot de belevingswaarde, zorgt voor vrije natuurontwikkeling en maakt een doelmatig beheer mogelijk. Wegen en paden zijn niet met hekken en rasters afgezet. Door middel van veeroosters zorgen we voor een ongehinderde doorgang voor (fiets, wandel en auto)verkeer. Voor minder validen zijn speciale voorzieningen aangebracht.

Het gebied is vergelijkbaar met andere grote natuurgebieden waar u als bezoeker, maar ook als verkeersdeelnemer grazers kunt tegenkomen. Op tal van plekken in ons land wordt gewandeld en gefietst in gebieden met grazers en inmiddels is er ook veel ervaring met (doorgaand) autoverkeer en grazers. De nieuwe beheerder van het natuurgebied zal zorgdragen voor een goede voorlichting en de juiste instructies voor omwonenden en bezoekers.