Waterstanden

Maaspark Ooijen-Wanssum is ingericht om bij hoge waterstanden van de Maas mee te stromen. Als de hoogwatergeulen en de oude Maasarm meestromen kan er meer water door de rivier en dalen de waterstanden tot wel 35 cm op de Maas. De invloed hiervan is tot 40 km stroomopwaarts (bij Roermond) te meten.

In januari en in juli 2021, toen het gebied net klaar was, werd Maaspark Ooijen-Wanssum meteen getest. Door de hoge waterstanden op de Maas stroomde beide hoogwatergeulen en de oude Maasarm volledig mee. We vertellen graag wat het effect is van een bepaalde waterstand in het gebied en hoe hoogwater in Ooijen-Wanssum werkt.

Gemiddelde waterstand
De waterstand in de Maas is, zolang er niet veel regen valt, stabiel. Er komt dan gemiddeld 100-150 kubieke meter per seconde door de rivier. Dit is zo weinig dat de Maas, zonder stuwen, heel ondiep zou zijn en op plaatsen zelfs doorwaadbaar. De stuwen zorgen ervoor dat de Maas breed en diep is, ook als er geen regen valt. 

Het peil in de rivier wordt, dankzij de stuwen, in ons gebied niet lager dan 11.10 meter boven NAP. Dat geldt voor het hele stuwpand, dus tussen de stuwen van Belfeld tot Sambeek staat het water overal even hoog.

Stijgende waterstanden
Als er meer regen valt in het brongebied dan komt er ook meer water door de rivier. De waterstanden stijgen, de rivier gaat stromen en krijgt een verhang, dat betekent dat het water elke kilometer richting Rotterdam lager staat. Vanaf dat moment lopen ook de weerden onder water. In Maaspark Oijen-Wanssum gaan dan de hoogwatergeulen meestromen. Dit was in januari 2021 al mooi te zien bij de hoogwatergeul in Wanssum. Het meestromen begint daar als het water over de Maasweg komt.

Echt hoogwater ontstaat door flinke regenval in de Franse en Belgische Ardennen gecombineerd met smeltende sneeuw. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat de Maas snel en fors buiten haar oevers treedt.  Tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995 kwam er rond de 3000 kubieke meter per seconde door de rivier.

Wanneer stroomt de Maas door Maaspark Ooijen-Wanssum?
Maaspark Ooijen-Wanssum kent vijf fasen waarin het gebied steeds verder (instroomt) en deelgebieden gaan meestromen. In onderstaande illustraties zie je deze fases weergegeven.

De zomersituatie met vast peil van 11,10 meter boven NAP

Het instromen van de hoogwatergeulen bij 12,9 meter boven NAP (in Broekhuizenvorst)

Het meestromen van hoogwatergeul Ooijen en het instromen van de oude Maasarm bij 13,6 meter boven NAP (in Broekhuizenvorst).

Het meestromen van hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum en nog verder instromen van de oude Maasarm bij 14,5 meter boven NAP (in Broekhuizenvorst)

Naast de hoogwatergeulen stroomt ook de oude Maasarm volledig mee bij 15,5 meter boven NAP (in Broekhuizenvorst).

Wil je weten wat de actuele waterstand is van de Maas. Kijk dan op https://waterstandlimburg.nl/Home/Waterstanden/1073.