Beheer

Als Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond is worden de aannemerscombinatie Mooder Maas en het Projectbureau Ooijen-Wanssum ontbonden. De organisatie van het natuurbeheer komt dan in handen van de drie eigenaren van de grond (Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer). Zij gaan samen het gebied als één grote begrazingseenheid beheren zoals in de plannen is vastgelegd. Zij selecteren in de loop van 2020 door middel van een aanbesteding een beheerder die zorgdraagt voor de beoogde begrazing.