Beheer

De organisatie van het natuurbeheer is in handen van de drie eigenaren van het gebied (Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer). Zij gaan samen het gebied als één grote begrazingseenheid beheren zoals in de plannen is vastgelegd.  

Lees hier het nieuwsbericht uit juli 2021 over het beheer van het natuurgebied na de oplevering van Maaspark Ooijen-Wanssum.