Grondloket

Bij de realisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt veel grond afgegraven. Daarbij komt grond vrij die goed bruikbaar is om bijvoorbeeld agrarische percelen op te hogen. De afgelopen jaren hebben al diverse agrariërs gebruik gemaakt van deze grond om hun percelen landbouwkundig te verbeteren. Ook andere toepassingen zijn denkbaar en mogelijk. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wil hier graag een faciliterende rol in spelen en heeft daarom een grondloket geopend.

Wilt u in aanmerking komen voor grond uit het gebied? Stuur uw verzoek naar het grondloket via grondloket@ooijen-Wanssum.nl. Geef hierbij aan voor welke doeleinden u de grond wilt gebruiken en hoeveel u nodig heeft. Vervolgens bekijkt Mooder Maas of aan uw vraag kan worden voldaan en wat de kosten hiervoor zullen zijn.

Heeft u vragen over het grondloket? Neem dan contact op met Mooder Maas via 06-53599489.