17 juli 2019

Belangrijke aankondigingen

Na de bouwvak starten een aantal belangrijke werkzaamheden, waarbij wegen worden afgesloten. Lees hier meer.

De werkzaamheden voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn in volle gang. De afgelopen 1,5 jaar hebben we al een aantal mooie mijlpalen bereikt, waaronder de opening van de Kweibrug in Ooijen, brug ’t Veunderke in Blitterswijck en rondweg west in Wanssum. We hebben veel werk verzet, maar er staat ook nog veel te gebeuren. Na de bouwvak starten een aantal belangrijke werkzaamheden, waarbij een aantal wegen worden afgesloten. 

De werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie verschillende gebieden:
1. Werkzaamheden Geijsteren
2. Aansluiting Koninginnenbrug op de rotonde van de rondweg oost
3. Openstellen brug centrum Wanssum.

Hieronder lichten we kort toe wat we gaan doen en wanneer de werkzaamheden starten. In de eerste week van augustus plaatsen we uitgebreide informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes op de website. 

Werkzaamheden Geijsteren
Na de bouwvak starten we met de werkzaamheden in deelgebied Geijsteren. In week 34 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanaf week 35 (27 augustus) wordt de kruising Wanssumseweg/Maasheseweg voor een periode van circa 10 weken afgesloten voor verkeer. De afsluiting loopt vanaf de kruising Wanssumseweg/Monendijk tot en met de kruising Dorpsstraat/Wanssumseweg/Maasheseweg. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het plaatsen van damwand (harde kering) tussen de begraafplaats en Wanssumseweg nr. 6;
  • Het vervangen van een duiker en het ophogen en opnieuw inrichten van de kruising; 
  • De dijk (groene kering) die door de weilanden loopt wordt opgehoogd en sluit vervolgens weer aan op de Wanssumseweg. Later dit jaar wordt de Wanssumseweg opgehoogd ter hoogte van de dijkovergang;  
  • Aanbrengen harde kering ter hoogte van de Alde Pasterie.

Inloopbijeenkomst
Op maandag 19 augustus organiseren we van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst waar we de werkzaamheden voor specifiek het deelgebied Geijsteren toelichten. Meer informatie hierover volgt. 

Aansluiting Koninginnenbrug op rondweg oost
In het weekend van 30 augustus sluiten we het oostelijke tracé van de nieuwe rondweg aan op de Koninginnenbrug. Hiervoor wordt de N270 in beide richtingen afgesloten vanaf vrijdagavond 30 augustus tot en met maandagochtend 2 september. 

Openstellen brug centrum Wanssum
Vanaf eind augustus/begin september gaat het verkeer gefaseerd over de nieuwe brug in het centrum van Wanssum. Daarnaast worden diverse andere infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

  • Verwijderen huidige tracé Brugstraat/Venrayseweg;
  • Sloop oude brug;
  • Aanbrengen damwanden;
  • Aanbrengen groene kering op locatie oude tracé Brugstraat/Venrayseweg;
  • Realiseren aansluiting Geijsterseweg/Venrayseweg.

Om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf eind augustus de Geijsterseweg ter hoogte van de kruising Brugstraat afgesloten. Naar verwachting gaat de Geijsterseweg in januari 2020 weer open.   

Verdere informatie
In de eerste week van augustus plaatst Mooder Maas uitgebreide informatie over bovenstaande werkzaamheden, planning en omleidingsroutes op de website www.ooijen-wanssum.nl. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief

Bovenstaande planning is indicatief en kan door diverse omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, schuiven. Mocht er een wijziging in de planning zijn, dan melden we dit op de website en/of facebook.