24 januari 2019

Eerste bomen geplant

Vorige week zijn de eerste bomen geplant in het projectgebied.

Aan de Meerlosebaan in Wanssum is een bomenrij, bestaande uit zomereiken, geplant. Daarnaast heeft Mooder Maas op een aantal locaties aan de nieuwe rondweg een bosplantsoen aangebracht.    

Compensatie bomenkap
Om de gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren en het werk uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om bomen te kappen. Bomen die worden gekapt worden gecompenseerd, onder meer met nieuwe natuur in de Oude Maasarm. De komende twee jaar worden op verschillende locaties in het projectgebied nieuwe beplantingen aangebracht. Variërend van bomen tot diverse bosschages en struwelen.

Beplantingsplan
Op de pagina Ontwerp staat het DO landschapsplan. Hier kunt u meer informatie vinden over het beplantingsplan (hoofdstuk 5). Ook kunt u in het landschapslan meer lezen over onder andere de recreatieve inrichting van het gebied.