28 februari 2019

Geef Mooder Maas feedback

Twee keer per jaar vraagt Mooder Maas uw feedback op haar prestaties. Uw feedback helpt Mooder Maas zichzelf te verbeteren.

In de deze memo leest u wat de resultaten van het onderzoek van januari 2018 tot en met augustus 2018 waren. Graag willen we u nogmaals uitnodigen om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij vragen u uw mening te geven over Mooder Maas over september 2018 tot en met februari 2019. Het duurt enkele minuten om deze vragen in te vullen. De enquête kunt u hier digitaal invullen. Met het invullen van uw naam en woonplaats en toelichting op uw score, kan Mooder Maas uw feedback optimaal analyseren.