19 maart 2019

Grondtransport brug Ooijen

Mooder Maas werkt op dit moment aan de aansluiting van brug Ooijen. Voor de aansluiting van de weg op de brug, moet de weg opgehoogd worden met zand. Voor de ophoging is ca. 1.500 m3 zand nodig. Transport vindt plaats over de weg.

Hoogwater
In weerd Ooijen en de Oude Maasarm is zand aanwezig dat geschikt is voor het ophogen van de weg. Door de hoogwatercalamiteit is dit zand niet bereikbaar of is het zand te nat om toe te passen in de ophoging.

Alternatief
Vanwege het hoge water mag Mooder Maas geen laad- en lospontons plaatsen en gebruiken. Mooder Maas heeft gezocht naar een alternatief voor aanvoer van zand over de weg, waarbij transport de omgeving zo min mogelijk belast. De dichtstbijzijnde mogelijkheid is het zanddepot bij brug Blitterswijck. Dit zand is geschikt voor de aansluiting.

Transportroute
Op woensdag 20 tot en met vrijdag 22 maart rijden de vrachtwagens vanaf het depot bij brug Blitterswijck via de Ooijenseweg en Blitterswijckseweg naar brug Ooijen. Gemiddeld komen er ongeveer 10 vrachtwagens per uur over de weg (5 vrachtwagens heen en 5 vrachtwagens retour).