16 maart 2019

Hoogwater

De waterstanden worden voortdurend bewaakt door Mooder Maas, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Op dit moment zijn de waterstanden relatief hoog en spreken we van hoogwater.

Mooder Maas heeft in samenspraak met Waterschap Limburg een draaiboek gemaakt dat in werking wordt gesteld. Voorbeelden van maatregelen zijn het verwijderen van de pontons en opruimen van materiaal en materieel uit het Molenbeekdal en de uiterwaarden. Dit gebeurt vandaag. Heeft u vragen over hoogwater? Dan kunt u contact opnemen met Meldpunt water via 0800-0341.