26 september 2018

Planning centrum Wanssum

De werkzaamheden in het centrum van Wanssum zijn volop aan de gang. Om meer inzicht te geven in de planning zet Mooder Maas de werkzaamheden voor u op een rij.

 

Planning komende 2 maanden:

 • Aanpassen dijk ter hoogte van Meerloseweg.
 • Verleggen kabels en leidingen
  De werkzaamheden aan de kabels en leidingen vinden gefaseerd plaats van week 41 tot en met week 48. Voor het verleggen van de kabels en leidingen in het Molenbeekdal wordt de Molenbeek tijdelijk verlegd. Binnenkort plaatsen we meer informatie over de planning met betrekking tot het  verleggen van de  kabels en leidingen op de website.
 • Aanleggen landhoofden nieuwe brug
 • Realiseren pijler nieuwe brug
 • Afwerking kade jachthaven (zijde Jumbo)
 • Kappen bomen (Sportlaan en Brugstraat)

Globale planning t/m 2020:

 • Tweede kwartaal 2019: aanpassen dijk ter hoogte van de Sportlaan
 • Eerste kwartaal 2019: sloop D'n Schellaert
 • Derde kwartaal 2019: brug gereed
 • Vierde kwartaal 2019: nieuwe brug in gebruik met tijdelijke verkeerssituatie
 • 2020: inrichting brugpleinen
 • Diverse werkzaamheden

Bovenstaande planning is indicatief en kan door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden en bodemgesteldheid, worden beïnvloed.