10 juni 2021

Terugkijken: Lezing landschapsarchitectuur

Op woensdag 9 juni 2021 verzorgden Lodewijk van Nieuwenhuijze (landschapsarchitect H+N+S), Leo Zwang (projectdirecteur Fugro) en Gert-Ruben van Goor (projectleider Fugro) een lezing over het terrassenlandschap in Maaspark Ooijen-Wanssum en de hiervoor ontwikkelde twee innovatieve dijktypen.

In voorbereiding op de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn er door de aannemerscombinatie Mooder Maas (Dura Vermeer en Ploegam) unieke dijkconcepten ontwikkeld, zoals de steilranddijk en hogegronddijk. De dijken maken de combinatie tussen natuurontwikkeling, agrarisch medegebruik en waterveiligheid mogelijk en passen mede daardoor binnen het van origine onbedijkte terrassenlandschap. De steilranddijk heeft aan de voorkant een natuurbuffer, waar natuurlijke erosieprocessen mogen plaatsvinden. Bij de hogegronddijk wordt een standaarddijk op een robuuste en toekomstbestendige wijze ‘ingepakt’ met gebiedseigen grond. De dijk valt daardoor minder op in het landschap, neemt minder ruimte in beslag op natuur- en landbouwgrond en er werd duurzamer gewerkt door minder vervoersbewegingen. Al met al een prachtige innovatie om het gebied in zijn kracht te laten en tóch hoogwaterveiligheid te realiseren.

Kijk en luister de lezing terug via de uitgezonden livestream: