19 december 2019

Update werkzaamheden Wanssum

Afgelopen maanden zijn er weer verschillende ontwikkelingen te zien in het centrum van Wanssum.

De dijkovergang ter hoogte van de Helling is gemaakt, de hoge wanden voor de rondweg aan de oostzijde zijn geplaatst, er is veel werk verzet ter hoogte van de nieuwe brug 'Over 't Broek' en de ontwikkelingen in de jachthaven gaan ook snel. Tijd voor een update!

Geijsterseweg/Brugstraat open voor fietsers en voetgangers
Zoals eerder gecommuniceerd gaat de aansluiting Geijsterseweg/Brugstraat in januari 2020 weer open voor verkeer. De exacte datum volgt later. Voor fietsers en voetgangers is de Geijsterseweg/Brugstraat vanaf eind deze week (20 december 2019) weer toegankelijk.

Werkzaamheden jachthaven
Nadat de nieuwe brug 'Over 't Broek' is opengesteld hebben we de oude brug afgebroken. De afgelopen maanden zijn de laatste damwanden aangebracht ter hoogte van de oude brug en is de grond ter hoogte van de oude brug afgegraven. Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van de damwanden aan de westzijde in de jachthaven, ter hoogte van het jachthavengebouw. Ondertussen zijn we bezig met de herinrichting van de steigers van de jachthaven. Na de kerstvakantie gaan we hiermee verder.

Hoge wanden rondweg
Bij de hoge wanden van de toekomstige havenbrug aan de rondweg Oost is een uitkijkcontainer geplaatst. De container is toegankelijk vanaf de kruising Stayerhofweg/De Kooy in Wanssum. Vanaf hier heeft u tot eind februari zicht op het vullen van de hoge wanden waarop straks het wegdek komt te liggen. Daarna beginnen we ook met het aanbrengen van de lage wanden aan de andere kant van de kruising, ter hoogte van Kersten. Aan de westzijde van de rondweg hebben we afgelopen weken ook de hoge wanden aan de andere kant van de Geijsterseweg geplaatst. Op onderstaande foto is goed te zien waar straks de onderdoorgang Geijsterseweg komt. De liggers voor de onderdoorgang worden in het voorjaar van 2020 geplaatst. Meer informatie hierover volgt later. 

Damwanden industriehaven
Na de kerstvakantie gaan we verder met de damwanden in de industriehaven ter hoogte van TopTerra. 

Foto: Geijsterseweg