06 februari 2019

Veerweg in Broekhuizen open

De Veerweg in Broekhuizen is weer open. Het verkeer kan via een om- en omregeling weer gebruik maken van de Veerweg richting het veer.

Een om- en omregeling betekent dat 1 weghelft open is en dat verkeer in beide richtingen met behulp van een voorrangsregeling gebruik kan maken van de weg. Komende weken wordt de Veerweg in delen weer dicht gestraat.