14 maart 2019

Werkzaamheden rondweg oost

Mooder Maas is volop bezig met de werkzaamheden aan rondweg oost. De komende maanden worden diverse kabels en leidingen ter hoogte van de Stayerhofweg verlegd.

Ter hoogte van de kruising Stayerhofweg/Busserhofweg/de Kooy moeten diverse kabels en leidingen worden verlegd. Daarnaast past Mooder Maas de bestaande kruising aan de nieuwe situatie aan. Het verleggen van de kabels en leidingen wordt door de kabels en leidingen eigenaren uitgevoerd.

Om-en-omregeling
Momenteel vinden er werkzaamheden aan het riool plaats ten noorden van de kruising Stayerhofweg/Busserhofweg/De Kooy. Daarnaast moeten langs de Busserhofweg ook kabels en leidingen worden verlegd. Omdat de werkzaamheden direct naast de weg worden uitgevoerd geldt er mogelijk een om-en-omregeling voor het verkeer. Verkeer kan te allen tijde het werkvak passeren. 

Aanleg noordelijke ontsluiting
Mooder Maas realiseert een nieuwe verbindingsweg voor de bedrijven die langs de Busserhofweg liggen. Deze weg komt te liggen tussen Jewagas en het Feed Designlab. Deze verbinding wordt tussen week 11 en week 19 aangelegd. 

Afsluiting kruising
Vanwege de vele kabels en leidingen die ter hoogte van de kruising Stayerhofweg/Busserhofweg/De Kooy liggen, is Mooder Maas genoodzaakt om de kruising van week 20 tot en met circa week 28 af te sluiten. Verkeer wordt in deze periode omgeleid via de noordelijke ontsluiting.

In week 20 is het nieuwe tracé van de rondweg oost vanaf de Brugstraat (N270) tot en met De Kooy klaar. Verkeer vanaf de bedrijven aan de Kooy wordt omgeleid via het nieuwe tracé van rondweg oost.

En verder
Vanaf week 20 start Mooder Maas met de bouw van het landhoofd van brug Haven ter hoogte van de Busserhofweg. In de zomer 2019 tot en met 2020 worden de hoge wanden aangelegd en de onderdoorgang Stayerhofweg gerealiseerd. 

Download hier de kaartjes met de (globale) fasering van de werkzaamheden: