10 juli 2017

Inloopavonden

Mooder Maas organiseert een tweetal inloopbijeenkomsten waarop nadere informatie over de PIP-aanpassingen kan worden ingewonnen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 18 juli en dinsdag 15 augustus van 17:00u tot 19:00u op het kantoor van Mooder Maas aan de Geijsterseweg 11a in Wanssum.