01 augustus 2019

Openstelling brug/afsluiting Geijsterseweg

Eind augustus gaat de nieuwe brug in Wanssum open. Om de daaropvolgende werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Geijsterseweg afgesloten.

Naar verwachting gaat vanaf eind week 34/begin week 35 het verkeer richting Well over de nieuwe brug. Vanaf dat moment wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd, zodat vanaf week 36 ook het verkeer richting Venray definitief over de nieuwe brug kan. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren geldt vanaf week 34 t/m week 37 buiten de spitsuren een om-en-omregeling op de nieuwe brug. 

Afsluiting kruising Geijsterseweg/Venrayseweg
Aansluitend op de openstelling van de nieuwe brug vinden een aantal werkzaamheden plaats:

  • Sloop oude rijbaan en brug;
  • Aanbrengen damwanden;
  • Aansluiten dijkring op locatie oude tracé Brugstraat / Venrayseweg;
  • Realiseren aansluiting Geijsterseweg / Venrayseweg;
  • Inrichting / infrastructurele werkzaamheden. 

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf eind week 34/week 35 de Geijsterseweg ter hoogte van de kruising Brugstraat/Venrayseweg afgesloten. Naar verwachting gaat de Geijsterseweg in januari 2020 weer open. Verkeer richting Geijsteren gaat via de N270/de Zomp/Oostrumseweg. Verkeer richting Maashees wordt omgeleid via de N270/A73/Maasheseweg/Monseigneur Geurtsstraat. Fieters/voetgangers worden omgeleid via de Meester Ruttenstraat. 

Op deze informatiesheet leest u alles over de planning, werkzaamheden en omleidingsroutes: