04 november 2013

Q-team aan de slag

De maatregelen die Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet treffen om de hoogwaterveiligheid in het gebied te realiseren, zijn ingrijpend voor het landschap en beeldbepalend voor de dorpen. Om er voor te zorgen dat het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier wordt, is er nu een Q-team geïnstalleerd. Dit onafhankelijke team van deskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ruimtelijke kwaliteit van de uitgewerkte plannen. Ook adviseren zij over de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit in het plan en in de aanbesteding kan worden geborgd.


Omgevingsmanager Keesjan van den Herik: “De inzet van Q-teams is gemeengoed bij Ruimte voor de Rivier en andere grote infrastructurele projecten, maar dit is het eerste Q-team dat langs de Limburgse Maas aan de slag gaat. Wij zijn verheugd dat het ons gelukt is om de ruimtelijke kwaliteit met een dergelijk team te borgen, want dit bijzondere gebied verdient het.“

Het team bestaat uit landschapsarchitect Robbert de Koning met een ruime ervaring op het raakvlak van ruimtelijk ontwerp en waterbeheer. Hij werd onder meer in New Orleans ingeschakeld voor het ontwikkelen van een nieuw waterproof stedenbouwkundig plan. Bart Peters is als landschapsecoloog al ruim 20 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten, in het bijzonder rondom grote rivieren. Architect Michel Heesen is gespecialiseerd in het ontwerp van (stedelijk) landschap en infrastructuur, zoals bruggen en pleinen. Hans Sommerdijk van de gemeente Horst aan de Maas ondersteunt het Q-team als secretaris.