17 december 2020

Terugblik 2017-2020 in beeld

Bekijk hier de indrukwekkende terugblik op de afgelopen 3 jaar.

Paul Poels Video- en Fotografie maakte deze prachtige compilatie van de uitvoering!

✔ 5 bruggen
✔ 4 miljoen kubieke meter grondverzet
✔ 2 hoogwatergeulen
✔ 20 kilometer waterkering
✔ 4 kilometer rondweg
✔ 540 hectare natuurgebied

Mooder Maas en Projectbureau Ooijen-Wanssum zijn ontzettend trots op de geboekte resultaten. Projectdirecteur Jules Janssen van Mooder Maas: "Zonder de betrokkenheid en het geduld van alle mensen in het gebied hadden we dit prachtige gebied niet kunnen realiseren. We zijn trots op wat we samen bereikt hebben."