03 juli 2020

Werkzaamheden kruising Ooijenseweg/Broekstraat

Tussen maandag 6 juli en vrijdag 24 juli verwijdert Mooder Maas de ongelijkvloerse kruising en wordt de kruising Ooijenseweg/Broekstraat definitief gemaakt.

In april 2018 heeft Mooder Maas de ongelijkvloerse kruising op de kruising Ooijenseweg/Broekstraat geplaatst. De ongelijkvloerse kruising, in de vorm van een tijdelijke brug, is aangelegd zodat het bouwverkeer de openbare weg niet hoeft te kruisen. Inmiddels is het groot grondverzet in de Oude Maasarm en hoogwatergeul Ooijen grotendeels afgerond. Hiermee komt ook de functie van de ongelijkvloerse kruising te vervallen. Tussen maandag 6 juli en vrijdag 17 juli worden de ongelijkvloerse kruising en de bijbehorende landhoofden verwijderd. Aansluitend voert Mooder Maas werkzaamheden uit om de kruising definitief te maken, inclusief de fietspaden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 24 juli.

Verkeersmaatregelen
Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren gelden er verkeersmaatregelen: 

  • Op maandag 6 juli gaan we de liggers van de ongelijkvloerse kruising eruit hijsen. Hierbij zullen we de Ooijenseweg versmallen naar één rijstrook waarbij verkeer door verkeersregelaars langs het werkvak wordt geleid. Op het moment dat een ligger in de kraan hangt, zal er een kortstondige verkeersstop (max. 15 minuten) plaatsvinden. Buiten de verkeersstops kan het verkeer het werkvak blijven passeren.
  • Op de overige werkdagen (dinsdag 7 juli tot en met vrijdag 24 juli) wordt er gedurende werktijden een versmalling tot één rijstrook geplaatst waarbij verkeer het werkvak kan passeren. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.