16 oktober 2019

Wijziging planning

De planning van de werkzaamheden aan de vijfsprong/Wanssumseweg in Geijsteren en Helling in Wanssum wijzigt.

Helling Wanssum
Zaterdag 19 oktober 20.00 uur is de Helling weer open voor alle verkeer. Dit is 1 dag later dan eerder gecommuniceerd. Vooraf was ingeschat het werk in 5 dagen te kunnen maken. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar. Ook zaterdag vinden nog werkzaamheden plaats, waaronder het asfalteren van de weg en het aanbrengen van markering. De Helling is dus zaterdag overdag nog afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het werk wel passeren. 

Wanssumseweg Geijsteren
De Wanssumseweg, Dorpstraat en Alde Pasterie zijn twee weken later open dan eerder gecommuniceerd, namelijk vrijdag 22 november aan het einde van de dag. Onder de voormalige Wanssumseweg is puin, zogenaamd bodemvreemd materiaal, aangetroffen. Wanneer tijdens de uitvoering dit materiaal wordt aangetroffen, wordt het werk stilgelegd en moet het materiaal (puin) onderzocht worden. Hierdoor heeft het werk vertraging opgelopen. Daarnaast heeft het natte weer van de afgelopen weken voor vertraging gezorgd. Nadat de weg weer in gebruik is, werkt Mooder Maas nog verder aan onder andere de dijken. 

Bovenstaande planning is indicatief en kan door diverse factoren, zoals weersomstandigheden, verschuiven.