08 augustus 2019

Aansluiting brug op Brugstraat

Van 14 tot en met 23 augustus vinden werkzaamheden plaats voor de aansluitingen van de brug op de Brugstraat en de Meerloseweg. Hiervoor wordt de Meerloseweg afgesloten.

Werkzaamheden / afsluiting Meerloseweg 
Volgens de eerste planning zouden we in juni het tijdelijke asfalt ter hoogte van de nieuwe brug (oostzijde) aansluiten op de Brugstraat. Dit is uitgesteld in verband met het hoogteverschil dat zou ontstaan tussen het tijdelijke asfalt en de Brugstraat. De werkzaamheden staan nu in week 33 en 34 gepland. Om de aansluiting van de brug op de Brugstraat (N270) en de Meerloseweg te kunnen maken wordt de Meerloseweg vanaf woensdag 14 augustus t/m vrijdag 23 augustus afgesloten. Bij het aanbrengen van de bestrating werken we met een trilplaat. Dit brengt trillingen met zich mee. 

Bereikbaarheid
De woningen aan de Meerloseweg blijven bereikbaar vanuit de Burgemeester Ponjeestraat. De Meerloseweg blijft vanuit de Brugstraat voor fietsers en voetgangers bereikbaar. Tijdens het aansluiten van het asfalt op de Brugstraat geldt tijdens bloktijden een om-en-omregeling voor het verkeer op de Brugstraat.

Openstellen nieuwe brug
Vanaf eind augustus/begin september gaat het verkeer gefaseerd over de nieuwe brug. Zodra de brug open is worden de oude weg en de oude brug gesloopt en wordt het gebied opnieuw ingericht. Ook wordt de Geijsterseweg aangesloten op de nieuwe weg. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf eind week 34/begin week 35 de Geijsterseweg ter hoogte van de kruising Brugstraat afgesloten. Naar verwachting gaat de Geijsterseweg in januari 2020 weer open. Lees hier meer over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.