22 november 2018

Bomenkap Oude Maasarm

Mooder Maas start komende tijd met het kappen van de bomen in de Oude Maasarm.

Mooder Maas voert de komende jaren tal van maatregelen uit om het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren te beschermen tegen hoogwater. Eén van deze maatregelen is het reactiveren van de Oude Maasarm, waardoor deze weer kan meestromen bij hoge afvoeren in de Maas. Om de reactivatie mogelijk te maken worden diverse bomen gekapt. Op onderstaande kaart is globaal te zien op welke locaties de kapwerkzaamheden plaatsvinden. De gebieden zijn geel omcirkeld. Let op: dit is een indicatie.

Omdat er alleen buiten het broedseizoen gekapt mag worden, worden er de komende tijd op meer locaties binnen het projectgebied bomen verwijderd. U vindt de meest actuele informatie over de planning en werkzaamheden op onze website.

Vanzelfsprekend gaat Mooder Maas daarbij zorgvuldig te werk en worden niet meer bomen gekapt dan noodzakelijk voor de werkzaamheden. De bomenkap wordt gecompenseerd, onder meer met nieuwe natuur in de Oude Maasarm.