12 januari 2018

Opstart werkzaamheden rondweg West

Wij gaan de komende tijd starten met werkzaamheden voor het nieuwe tracé van de rondweg aan de westzijde van Wanssum.

Vanaf maandag starten wij met de noodzakelijke kap van een aantal bomen rondom Wanssum. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

  • Langs de N270 (Venrayseweg) ter hoogte van de aansluiting van de rondweg en voor de aanleg van de fietstunnel;
  • Langs de Lange Ven kapt Mooder Maas enkele bomen waar de rondweg de weg kruist;
  • Ter hoogte van de Meerlosebaan worden bomen gekapt om ruimte te maken voor de nieuwe parallelweg richting golfbaan en Geijsteren;
  • Langs de Peddepoel en tussen het onverharde pad en de Nieuwlandsestraat worden bomen gekapt waar de rondweg deze locaties kruist; en
  • Langs de Geijsterseweg ter hoogte van Geelen beton worden vier bomen gekapt.


Naast het kappen van bomen worden op een aantal plaatsen ook kabels en leidingen verlegd. Komende maandag wordt gestart met werkzaamheden langs de N270 tussen de Vosseveen en de Postbaan. Wanneer deze verlegging gereed is gaan we door naar de Meerlosebaan waar ter hoogte van de te realiseren fietsbrug ook een aantal kabels en leidingen verlegd worden. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat een deel van de weg voor veiligheid afgesloten dient te worden, maar beide routes blijven altijd doorgaanbaar voor alle vervoer.