Mooder Maas

Mooder Maas is een aannemerscombinatie bestaande uit de hoofdaannemers Dura Vermeer en Ploegam. De naam 'Mooder Maas' staat voor open, warm, zorgzaam, luisterend, begripvol, maar ook sturend en corrigerend wanneer dat nodig is. Laagdrempelig, open en met zorg voor alles en iedereen die woont, werkt, recreëert, sport, groeit of bloeit in Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Waarbij op een veilige manier een waterveiliger gebied wordt gecreëerd en waar iedereen trots op kan zijn.

De Maas raakt mensen in de ziel. Bewoners van de steden en dorpen aan de Maas hebben een band met de rivier. Noemen haar liefkozend ‘Mooder Maas’. De band met de Maas is er altijd geweest. Al in de vroegste tijden ontving de Maas offers. Maar ‘Mooder Maas’ kan zich ook van een heel andere kant laten zien. Als ze buiten haar oevers treed en huizen en boerderijen binnengaat. Met al haar lusten en lasten is de Maas heel bepalend voor Limburg. (bron: www.l1.nl). 

Wij zijn er van overtuigd dat het succes van deze gebiedsontwikkeling zit in het begrijpen van de details. Niet alleen in het ontwerp, maar ook in de interactie met bewoners, ondernemers, recreanten, agrariërs, verkeer en natuur is aandacht en zorg voor de details van essentieel belang.